O nás

Činnosti

Semináře

Reference

Dokumenty

ISO

Kde nás najdete

Kontakt

Hlavní činnosti

Likvidace odpadů kategorie O, N
( s vyjímkou odpadů radioaktivních, výbušnin a odpadů živočišné výroby)
·        zneškodňování odpadů v autorizovaných zařízeních na území ČR 
·        přeprava pevných i kapalných odpadů ke zneškodnění dle ADR 
·        vlastní doprava

 

Ekologické zneškodňování technologických celků

·               zajištění správních řízení při zneškodňování technologií 

·               vypracování dokumentace v rámci platné legislativy 

·               demontáže kalových  věží 

·               čištění jímek a sběrných nádrží 

·               zneškodňování odorizačních stanic včetně obalů s obsahem merkaptanů vlastní technologií 

·               demontáže potrubí, kotelen aj. 

·               rekultivační a sanační práce 

·               realizace na klíč 

 

Komplexní poradenská činnost v oblasti ekologie 

·               vedení evidence odpadů 

·               školící činnost a pořádání seminářů

Prodej programového vybavení 

programové vybavení je pravidelně upgradováno podle platné legislativy

·               programové vybavení na vedení průběžné evidence a roční hlášení o nakládání s odpady 
v provozovnách firem  podle platné legislativy  (Microsoft Office Excel)

·               identifikační listy nebezpečných odpadů  (Microsoft Office Excel)

·               Programové vybavení je dodáváno na CD

 

Evidence nakládání s odpady provozovny

Identifikační listy

 

INORGA RERO, spol. s r.o., IČ 64611710, zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8879