Evidence nakládání s odpady provozovny

  Zaoblený obdélník: EVIDENCE O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
PROVOZOVNY   
v 4.0
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
 
Zkosené hrany: Průběžná evidence nakládání
 s odpady
Zkosené hrany: Základní údaje o firmě a samostané provozovně
Zkosené hrany: Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady - Příloha č. 20
Zkosené hrany: Firmy - partneři
Zkosené hrany: Mapa okresů
Zaoblený obdélník:  INORGA RERO spol. s r.o.   &  T.I.M   OSTRAVA  2008
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        HOT LINE  596 114 451, 603 416 203      
          inorga@inorga-rero.cz        
          karel@mottl.cz