O nás

Činnosti Semináře Reference Dokumenty ISO Kde nás najdete Kontakty

Politika jakosti a životního prostředí

 

Základní orientací společnosti je:

 • dosáhnout toho, aby se společnost stala jedním z rozhodujících a vyhledávaných partnerů v oblasti nakládání s odpady,

 • u svých zákazníků vytvořit pocit jistoty v otázce kvality a včasnosti dodávek, včetně optimálního řešení vzniklých operativních požadavků,

 • trvale vytvářet předpoklady pro další rozvoj samotné společnosti.

 

Základní oblasti rozvoje systému managementu jakosti:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků produkty a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,

 • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení všech procesů ovlivňujících jakost produktů a služeb ve společnosti,

 • vedení společnosti vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu jakosti,

 • zabezpečování jakosti našich produktů a služeb je úkolem všech zaměstnanců společnosti, kteří tvoří základní potenciál pro rozvoj firmy,

 • trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování,

 • efektivní rozhodování jsou založena na analýze údajů a informací,

 • významnou spoluúčast na tvorbě jakostních produktů a služeb mají naši subdodavatelé, proto s nimi rozvíjíme aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.

 

Základní orientací společnosti v oblast péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem
  na preventivní přístup k této problematice,

 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,

 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,

 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti společnosti na životní prostředí,

 • pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty,

 • zajistit dodržování zásad bezpečnosti a zdraví při práci a požární ochrany u svých zaměstnanců,

 • zajistit, aby veškeré činnosti společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců,

 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů.

                                

INORGA RERO, spol. s r.o., IČ 64611710, zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8879